Patrick Rubinstein


בלעדי בגלריה הדני!

פטריק רובינשטיין נולד בשנת 1960 בפריז.
לילדותו הייתה השפעה מתמשכת עליו ובהמשך הייתה השראה לביטוי האמנותי שלו.

כשגדל במשפחה שדחפה אותו לעסוק באומנות מגיל צעיר, רכש פטריק רובינשטיין את התשוקה לאומנות ולקולנוע מאמו, וירש את הרוח ההמצאה מאביו, שהיה גם הראשון שהציג בפניו את טכניקות האמנות הקינטית.