Virut

יצירות הענק של וירוט הינן מיוחדות ונדירות.

היצירות  מורכבות מאלפי ולעתים גם עשרות אלפי פיסות נייר מרחבי העולם בדיוק אומנותי מרהיב אשר נותן ליצירה ייחודיות וקסם.