תקנון


תנאי שימוש/תקנון – גלריית הדני

ברוך הבא לאתר האינטרנט של גלריית הדני (להלן: "האתר").

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל אמצעי תקשורת.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

עצם השימוש (גלישה ו/או צפייה) באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש כפי שישתנו מעת לעת, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מנהלי האתר ו/או הגלריה.
באם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע מביצוע כל שימוש באתר.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.


כללי

 1. רכישת יצירות האומנות תתבצע בגלריה בכתובת ד"ר הרצל רוזנבלום 8 תל אביב (להלן: "הגלריה"), או דרך אתר הגלריה (להלן: "האתר") או באמצעות הטלפון במספר 03-7412966.

 

 1. עבור כל יצירה הזמינה לרכישה, מוצע הסבר באתר הכולל את סוג היצירה, גודלה, ופרטים רלוונטים נוספים. המחירים המוצעים באתר כוללים מע"מ על פי דין.

 

 1. היצירות המוצגות באתר מלוות בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. תיתכן סטייה בצבע, בגוון ובפרופורציות בין התמונות המוצגות על גבי צג אלקטרוני ובין המוצר שיסופק בפועל.

 

 1. התוכן והיצירות המוצגות באתר הן בבעלות מלאה ובלעדית של הגלריה ו/או היוצר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהן.

 

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד. נוסח תנאי השימוש המחייבים והקובעים הם המפורסמים באתר בעת השימוש. מומלץ לקרוא ולהתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש.

 

 1. ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על היצירות באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש ו/או טעות הקלדה. יובהר כי במקרים אלו, לא יוכל המשתמש להנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את היצירה במחיר הנכון.

 

 1. אתר זה עושה שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועתם, הרגלי גלישה באתר, ניתוח קליקים וזמן שהייה.

 

 1. האתר יעשה כל שביכולתו ובהתאם לדין בכדי להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע הנ"ל מוסכם בזאת כי למשתמשים לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתר.

 

 1. היצירות המוצגות באתר יודפסו על בד קנבס איכותי (כולל מתיחה) או על זכוכית על ידי חברה מקצועית (להלן: "החברה החיצונית") אשר זהו תחום מומחיותה. יובהר כי החברה הנ"ל הינה חיצונית ואיננה קשורה לגלריה. במקרה ובו נתגלע פגם בקנבס ו/או בזכוכית תחליט הגלריה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם לשפות את הרוכש או להציע לו יצירה חלופית.

 

 1. במידה ונפל פגם ביצירה, אשר נמצא באחריות הגלריה, על הרוכש לפנות לגלריה בכתב לצורך בדיקת העניין. יצירה שתמצא פגומה, כאשר הפגם באחריות הגלריה ולא נובע מפעולות החברה החיצונית ו/או מנזק שנגרם עקב שימושו של הרוכש, רשאי יהא הרוכש לקבל את מלוא הסכום ששולם עבור היצירה, וזאת לאחר שיחזיר את היצירה לגלריה. יובהר בזאת כי לא תקום עילה לפיצויים בעניין הנ"ל.

 

 1. האתר שואף לספק למשתמשים את המידע המוצג באתר באופן רציף וללא הפרעות. עם זאת מובהר כי בשל אילוצים טכניים ו/או תקלות שאינן בשליטת האתר, יתכנו הפרעות בזמינות האתר.

 

 1. הדינים החלים על השימוש באתר יהיו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין העולה מהשימוש באתר תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב.

ביטול עסקה

 1. זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי הגלריה בתוך 14 ימים מיום קבלת היצירה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן.

 

 1. על הרוכש להשיב על חשבונו את היצירה לגלריה, בצירוף קבלה או חשבונית כאשר היצירה במצב טוב ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

 1. במקרה של ביטול הזמנה, יחוייב הרוכש בדמי ביטול של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. דמי הביטול יחוייבו לשיקול הגלריה.

 

 1. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על יצירות אומנות אשר יוצרו במיוחד בעבור הרוכש.

משלוחים

 1. עלות המשלוח איננה כלולה במחיר היצירה כפי שמופיע באתר. ניתן לאסוף את היצירה באופן עצמאי מהגלריה, בתיאום מראש. מידע נוסף אודות תנאי המשלוח ניתן למצוא באתר תחת הלשונית: "משלוחים".

 

 1. זמן אספקת היצירה יעמוד על 21 ימי עסקים, זאת למעט מקרים חריגים אשר יפורטו במקרה הצורך. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור ההזמנה וביצוע התשלום בפועל. מובהר כי ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים לאומיים לא יבואו במניין ימי העסקים.

 

 1. הובלת היצירה מתבצעת באמצעות חברת שליחויות חיצונית, ותעשה בהתאם למדיניותה ונהליה. במידה ויתברר כי לפי מדיניות חברת השליחויות לא ניתן לספק את היצירה לרוכש במקום המשלוח המבוקש, ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית הגלריה לבטל את העסקה. הרוכש יהיה זכאי לקבל את כספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום עמו ביצע את ההזמנה המקורית. יובהר כי לרוכש לא תקום זכות לפיצויים מכל סוג בשל ביטול העסקה.

 

 1. במקרה בו יחול עיכוב במשלוח בשל כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטת הגלריה, הגלריה תיידע את הרוכש בדבר העיכוב ותאפשר לו לבחור בין קבלת היצירה במועד אחר לבין ביטול העסקה והשבת הסכום ששולם על ידי הרוכש.

 

 1. הגלריה תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים במשלוח ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד הגלריה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד חברת השליחויות.

 

 1. במידה והיצירה נרכשה באמצעות כרטיס אשראי רשאית הגלריה ו/או מי מטעמה, לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירה היצירה.

 

קניין רוחני

 1. כל הזכויות באתר לרבות תמונות היצירות, עיצוב האתר, מבנה האתר, לוגו, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט, גופנים וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכושה וקניינה הרוחני של הגלריה. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהגלריה.

 

 1. אין לעשות ביצירות המוצגות באתר שימוש כלשהו ליצירת יצירה אחרת ו/או יצירה נגזרת ו/או התאמה או המרה של היצירות לסוג אחר של יצירה ואין לכלול אותן בכל יצירה שהיא. אין להציג את יצירות האומנות המוצגות באתר, במלואן או בחלקן או בגרסה מצומצמת או מוקטנת שלהן בשום אתר אחר לרבות בדרך של הפנייה או קישור.

 

 1. כל הפרה של זכויות סימני המסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, עלולות להשית על המשתמש ו/או הרוכש עונשים בתחום האזרחי ו/או בתחום הפלילי.

 

 1. יובהר כי היוצר רשאי לעשות מספר עותקים זהים ו/או דומים ליצירותיו בכל עת ולשיקול דעתו הבלעדי ולנהוג בהם מנהג בעלים.

 

 1. יודגש כי יצירות האומנות המופיעות באתר ו/או יצירות שנרכשו ומוצבות בבית הרוכש ו/או במקום ציבורי ו/או מעין ציבורי וכדומה, הינן קניינו הרוחני הבלעדי של היוצר. לא ניתן לעשות ביצירות שימוש מסחרי לרבות אך לא רק הפצה, צילום, העתקה, מכירה, השכרה ו/או העמדה שלהן או של העתיקהן ברשות הציבור.