#$MU

בלעדי בגלריה הדני!


#$MU הוא אומן, בעל כישרון רב, שכל פעם ממציא את עצמו מחדש.
את היצירות שלו הוא עושה על מגוון חומרים ובמגוון טכניקות.
את היצירות של #$MU תוכלו לראות בגלריה הדני ולהתפעל מהיצירות הצבעוניות והמודרניות שלו.