3D

אמנות ה3D של גלריה הדני

התמונות מודפסות בעזרת  טכנולוגיית עדשה גבוהה.

כל תמונה מייצרת פרטים תלת מיימדיים מדהימים ועומק מציאותי ללא משקפיים תלת-ממדיים הדרושים.

אנו גאים  לייצג את האמנים שיוצרים את האמנות המיוחדת הזו בסטנדרט הגבוה ביותר באמנות 3D.