Virut

בלעדי לגלריה הדני!

VIRUT  הוא אמן תאילנדי.
יצירות הענק המיוחדת של VIRUT הופכת אותו לאמן בינלאומי אשר מציג את עבודותיו בכל העולם.
את היחודיות שלו VIRUT מבטא בעשרות אלפי גזרי עיתונות אשר מודבקות בדיוק מפליא ונותנות ייחודיות לכל יצירה.